– ett alternativ till utredningar av barn och föräldrar som tidigare köpts upp från olika institutioner

Författare: Kristina Bergström. Rapport nr 21/01

Projektet Utredningsenheten i Huddinge kommun startade under 1998 som en satsning inom socialtjänsten med syfte att inom individ- och familjeomsorgen pröva egna alternativ till de utredningar rörande barn och föräldrar som tidigare köpts upp från olika institutioner. Tanken var att utredningar inom kommunen skulle kunna genomföras i särskilda utredningslägenheter på dagtid, så att de aktuella familjerna skulle kunna bo kvar i sina hem. Till projektet kopplades också syftet att se över rekrytering av familjehem och upphandling av HVB-hemsplatser.
Projektets olika delar har utvärderats med avseende på kvalitet, kompetens och kostnader och belysts utifrån några olika aktörers perspektiv: kommunalpolitikerns, socialsekreterarens och brukarens. Resultaten antyder att det finns mycket att vinna på att bygga upp kommunala utredningsenheter.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se