Det spelar roll hur man arbetar inom LSS:

135/15: Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

147/16 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter