”Vi kan ju inte hjälpa dem om vi inte frågar vad de vill ha hjälp med.”
http://fou-sodertorn.se/project/14316-brukarmedverkan-pa-verksamhetsniva-inom-psykiatri-missbruks-och-beroendevarden/