– en studie av arbete med invandrade Sfi-studerande kvinnor vid en socialbidragsenhet

Författare: Linda Karlsson. Rapport 19/01

Svenska för invandrare, Sfi, är en utbildning som nästan alla personer som invandrat till Sverige går igenom. För många av dessa är socialbidrag försörjningsalternativet. När många personer som inte vuxit upp i Sverige samlas i samma bostadsområde kommer de Sfi-studerande att framstå som en särskild grupp vid den lokala socialbidragsenheten.

Denna studie fokuserar på mötet mellan handläggare och Sfi-studerande kvinnor och belyser frågan hur man kan förstå det som händer i detta möte ur olika perspektiv. Den empiriska delen av studien har genomförts vid en socialbidragsenhet i ett av Storstockholms förortsområden.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se