– medarbetare från tre kommuner

Författare Elsie C. Franzén. Rapport nr 18/02

Kollegiegranskning är en metod för utvärdering. Den innebär att medlemmar av en profession utvärderar kollegors arbete och verksamhet utifrån yrkesgruppens egna kriterier. Under 1990-talet har metoden börjat användas alltmer inom “mjuka” verksamheter som t.ex. socialt arbete, som kan vara svårt att utvärdera med hjälp av enbart kvantitativa mått, siffror och statistik.

I den här rapporten redovisas en kollegiegranskning där medarbetare från tre kommuner granskat och utvärderat varandras arbete med missbrukare. Arbetet har genomförts med stöd från Socialstyrelsen och handledning från FoU-Södertörn.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se