– anmälarnas berättelser om svåra överväganden innan beslutet att anmäla familjen tas

Författare: Marie-Louise Hägg. Rapport nr 17/01

Vilka är de personer som till socialtjänsten anmäler misstanke om att barn far illa?
Vilka konsekvenser får en anmälan för en privatperson?

Undersökningen omfattar anmälarnas berättelser om svåra överväganden innan beslutet att anmäla familjen, som var deras grannar, släktingar eller bekanta. Man tänkte länge och försökte hjälpa familjerna innan en anmälan gjordes. Vissa har känt sig rädda och till och med blivit hotade av föräldrarna i familjen, men samtliga är övertygade om att de gjorde rätt i att anmäla.

Undersökningen visar också att de privata anmälarna utgör en stor grupp som bör få större uppmärksamhet från socialtjänstens sida och att de bör betraktas som en viktig del av samhällets skydd för dessa barn. Särskilt genom deras berättelser om (den bristande) kontakten med socialtjänsten efter anmälan, samt besvikelsen över att möjligheterna att själva ge hjälp och stöd till de anmälda familjerna inte har efterfrågats, kan socialtjänsten få vägledning i hur stödet till privata anmälare kan utformas.

Rapporten bör vara till nytta för alla som i sitt arbete har att förhålla sig till anmälnings-skyldigheten av barn som lever i familjer i behov av samhällets stöd i sitt föräldraskap.

Rapporten finns endast i tryckt format och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se