Rapport nr 161

Författare: Åsa Bringlöv & Hjördis Gustafsson

Kuratorerna vid Vårby gårds familjecentral i Huddinge har sedan hösten 2016 satsat på att genom hembesök nå samtliga föräldrar när de nyligen fått sitt första barn. Inspirationen kommer från ett hembesöksprogram i Rinkeby-Kista men är inte lika omfattande och har inga extra medel avsatta. Programmet i Vårby gård innebär att ett första hembesök görs gemensamt av en BVC-sjuksköterska från landstinget och en kurator från socialtjänstens förebyggande del. Därefter gör kuratorn ytterligare två hembesök. Som avslutning bjuds familjerna till en gemensam träff på familjecentralen. Barnen är då cirka sex månader gamla.

Avsikten är att ge information och vägledning med utgångspunkt i föräldrarnas behov. Förhoppningen är att skapa en kontakt som kan avdramatisera eventuella senare möten med socialtjänsten. FoU Södertörn har följt programmet genom intervjuer med anställda och föräldrar under programmets första år.

Utvärderingen visar att programmet har gott stöd i forskning, och att det har fungerat bra att införa programmet. Familjerna har i hög grad valt att delta i programmet och hembesöken har varit uppskattade. För barnhälsovården har programmet inneburit en avlastning och möjliggjort för sköterskorna att fokusera på barnhälsofrågor. Att programmet finns i en organisation som en familjecentral förenklar möjligheten för kuratorer och sjuksköterskor att samarbeta.