– om kontaktfamiljers betydelse för familjer inom socialtjänsten

Rapport Kontakt på kontrakt

Författare: Karin Lindén. Rapport nr 16/01

Kontaktfamilj är en familj som anlitas som medarbetare av socialtjänsten, med uppgift att vara ett stöd för familjer med sociala problem.

Trots att insatsen är vanligt förekommande finns mycket liten kunskap om den, dels utifrån när den förordnas och vad det innebär för barn/ungdom att ha en kontaktfamilj.

Rapporten består dels av en kartläggning av insatsen kontaktfamilj i Botkyrka under maj 1998 och dels av en intervjuundersökning. Utifrån ett barnperspektiv undersöks vilken betydelse kontaktfamiljen har för barnet. Undersökningen visar att kontaktfamiljen blivit ett komplement till föräldrarna, inte ett substitut och också att kontaktfamiljen fyller funktioner som går långt utöver vad som formellt ingår i uppdraget.

Rapporten går att ladda ner.

Rapporten finns även i tryckt format och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se