Rapport nr 155

Författare: Gustavo Moreno, Eva Nyberg, Marcela Puga & Annika Öhlin

FoU Södertörns skriftserie nr 155/17

Bostadslösheten bland barnfamiljer ökar i samband med att tillgängligheten till den svenska bostadsmarknaden alltmer styrs av de bostadssökandes ekonomiska och sociala resurser. Många barn växer numera upp inom vad som benämns ”den sekundära bostadsmarknaden”, exemplifierat med hotellboende, korta andrahandskontrakt som följer på varandra, vandrarhem, inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Den här rapporten beskriver en liten studie av hur vardagen ser ut för en barnfamilj som långvarigt saknar en egen bostad.

Två arenor för mötet med målgruppen bostadslösa familjer har använts i studien, en familjecentral som har fokus på de yngsta barnen i samhällets förebyggande sociala insatser, och ett hotellboende med rum i korridor med gemensamt kök och serviceutrymmen.

Studien tar upp olika livsvillkor som karakteriserar familjer som återfinns inom gruppen bostadslösa. En hel del andra problem som samvarierar med, eller orsakar, bostadslösheten beskrivs också. Särskilt fokuseras bostadslöshetens konsekvenser för barnen. För både barn och vuxna medför de bostadslösningar som tillhör ”den sekundära bostadsmarknaden” avsevärda problem i familjens ansträngningar att ordna ett fungerande vardagsliv. Stigmatisering och ojämlikhet sammanfattar familjemedlemmarnas syn på den egna livssituationen i förhållande till den ”vanliga” familjen i samhället.