Rapport nr 153

Författare: Gunnel Andersson

FoU Södertörns skriftserie nr 153/17

Sedan 2011 är boendestöd socialtjänstens vanligaste insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vad kännetecknar då det stöd som socialtjänsten erbjuder och vad är stödjande i boendestödet? Den här rapporten – som är en omarbetad och förkortad version av avhandlingen Vardagsliv och boendestöd (Andersson 2009) – har som syfte att svara på just dessa frågor.

Trots att avhandlingen om boendestöd skrevs för flera år sedan har den fortfarande hög aktualitet. Detta har vi fått bekräftat om och om igen genom vårt fortsatta arbete kring boendestöd vid FoU Södertörn. Med avhandlingen som grund har vi sedan 2011 ägnat oss åt ett fortsatt ”kunskapsbygge” om boendestöd och ett flertal studier har genomförts: ”Boendestöd för personer med Aspergers syndrom”, ”Vardagsliv och samhällsstöd”, ”Boendestöd Stockholm, Södertörn, Gotland” delrapport 1 & 2 samt ”Boendestöd på papper och boendestöd i praktiken”.

För fördjupat resonemang om hur studien gick till och teoretiska överväganden samt för den som är intresserad att även ta del av de resultat som handlar om vardagslivet, finns hela avhandlingen att ladda ner i DiVA (Digitalt vetenskapligt arkiv).

Detta är en reviderad upplaga av ”Socialt stöd i vardagen” (nr 108/12).

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se