Rapport nr 151

Författare: Eva-Marie Åkerlund

FoU Södertörns skriftserie nr 151/17

Se filmen

I Barnet mellan raderna- en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd diskuterar socialtjänstpersonal sitt arbete med ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Här behandlas ideal, idéer och praktik, och inte minst konsten att fånga barnet i den fattiga familjen.

Rapporten visar hur professionen lägger vikt vid barns situation samtidigt som den sällan träffar det enskilda barnet. Det är i utredningen av föräldrarnas ekonomi som kunskapen om barnens situation ska hämtas in. Här framträder bilden av att barnet behöver skyddas. Vilka innebörder knyts till detta skydd? Vad kan det få för konsekvenser? Är det möjligt att skydda barn från sin familjs ekonomiska situation. Frågorna knyts samman i ett avslutande kapitel.

Rapporten är tänkt att ge inspiration och medverka till en fördjupad diskussion om hur de yrkesroller inom socialtjänsten som är organiserade kring uppgiften att arbeta med ekonomiskt bistånd i barnfamiljer kan utvecklas, en utmaning nu när FN: s barnkonvention om barnets rättigheter ska få en starkare ställning i den svenska lagstiftningen.