– en antologi som redovisar kunskapsläget generellt inom arbetsfältet familjerådslag i de nordiska länderna

Redaktörer: Mats Erkers & Eva Nyberg. Rapport nr 15/01

Familjerådslag är en arbetsmodell där barnets sociala nätverk engageras för att planera och fatta beslut om barnets framtid. Det handlar om att barnet, föräldrarna och nätverket får möjlighet att diskutera och fatta beslut kring barnets framtid.

Familjerådslag som arbetsmetod har växt fram inom det sociala arbetet med barn och ungdomar i Nya Zeeland och har där blivit en del av sociallagstiftningen. Det har överförts i modifierade former till andra länder, bl a de nordiska. Även här har rådslaget främst använts i socialtjänstens utredningar av barn och ungdom men användningsområdet håller på att vidgas till andra grupper, och till andra situationer, som till äldreområdet, i förebyggande arbetet m.m.

Denna bok är en antologi med artiklar som sammantaget belyser erfarenheterna av arbetet med familjerådslag i de nordiska länderna. Författarna utgörs av deltagare vid den Första Nordiska Familjerådslagskonferensen som anordnades av enheten Familjerådslag i Botkyrka i Sverige i maj år 2000. Enheten Familjerådslag i Botkyrka och FoU-Södertörn i samverkan inbjöd då konferensdeltagarna att inkomma med material till en konferensrapport. Detta har resulterat i denna skrift som snarare blivit en redovisning av kunskapsläget generellt inom arbetsfältet familjerådslag i de nordiska länderna. Som sådan bör den vara till nytta för alla som redan själva arbetar med familjerådslag, liksom för dem som i familjerådslaget ser en utvecklingsmöjlighet av det sociala arbetet.

Boken, 240 s, finns endast i tryckt form och kostar 200:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se