rapport-nr-148

Se filmen om familjehemsutbildningen

Författare: Christina Sandahl & Eva-Marie Åkerlund

FoU Södertörns skriftserie nr 148/16

Denna rapport handlar om en familjehemsutbildning som är riktad mot familjehem som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Den utbildning vi här kommer att presentera tar utgångspunkt i boken Ett hem att växa i. Det är ett kunskapsunderlag för utbildning av familjehem, som tagits fram av Socialstyrelsen och som utgår från barnkonventionen, aktuell lagstiftning samt erfarenheter från socialtjänst, placerade barn och familjehem. För vidare information hänvisar vi till nämnda bok, Ett hem att växa i, från Socialstyrelsen.

Med avstamp i detta kunskapsunderlag är rapporten en beskrivning av hur FoU Södertörn utvecklat en familjehemsutbildning som direkt vänder sig till nämnda grupp av familjehem samt en analys av vilka erfarenheter vi hittills dragit från projektet.