– en kort beskrivning av fem metoder

Rapport nr 144

Författare: Åsa Bringlöv. FoU Södertörns skriftserie nr 144/16

Att lyssna på barns och ungas erfarenhet av familjehemsvård är en viktig del i att förbättra verksamheten. FoU Södertörn har inventerat metoder och modeller som används för att samla barns erfarenheter av den sociala barnavården.

Mer info: asa.bringlöv@fou-sodertorn.se