– med ett träningsboende inom en boenhet som exempel.

Rapport nr 142

Författare: Eva Nyberg. FoU Södertörns skriftserie nr 142/15

Rapporten beskriver ett samforskningssamtal och illustrerar därmed hur en samforskningsprocess kan se ut. I detta samtal vill socialarbetarna vid ett träningsboende ta del av klienternas erfarenheter av boendeformen. Träningsboendet riktar sig till hemlösa kvinnor med långvarigt missbruk.

Samforskning som metod har avhandlats i en av FoU Södertörns tidigare rapporter: Samforskning i behandlingsteam – ett sätt att undersöka förändringsfaktorer i behandlingsarbete. Metod och återverkningar av Johan Wallmark (rapport nr 63/08). Metoden har alltså tillämpats under ett flertal år och den nyttjas också idag.