– att skiljas och återförenas ur en lillasysters perspektiv

Rapport nr 141

Författare: Eva Nyberg. FoU Södertörns skriftserie nr 141/15

I rapportens fokus står en syster som efter några års tid återförenas med sin bror i Sverige. Brodern kom till Sverige som ensamkommande ungdom. Frågor om relationer och bemötande står i centrum. Hur återskapar en familj relationerna sinsemellan efter flera års frånvaro från varandra? Hur skapar man som syskon till ett ensamkommande barn en tillvaro i ett nytt samhälleligt sammanhang?

Rapporten har tillkommit i kölvattnet av det stora projekt om ensamkommande barn och unga som FoU Södertörn bedrev tillsammans med FoU Nordost och FoU Nordväst under närmare sex års tid och där Eva Nyberg var projektledare. Studien har presenterats i två större antologier som avhandlar både de ensamkommande ungdomarna och socialtjänstens arbete med dem. Med denna rapport tas ytterligare ett kunskapsmässigt steg framåt genom att lyfta fram en hittills osynlig grupp barn nämligen syskon till ensamkommande ungdomar.