– hur socialsekreterare väljer metoder och vilka effekter valet har för klienter

Författare: Margaretha Jonsson. Rapport nr 14/01

Hur väljer socialsekreterare bland metoder och modeller?
Vilka effekter har metodvalet för den som behöver hjälp och stöd?

Med utgångspunkt från några djupintervjuer med erfarna socialsekreterare och klienter, som p g a arbetslöshet under lång tid varit beroende av bidrag för sin försörjning, söker författaren svar på dessa frågor och sätter svaren i relation till aktuell forskningslitteratur om socialt arbete och socialpolitik i ett historiskt perspektiv.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se