– en kartläggning

Se filmen om Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård

Rapport 139 Bilaga 1 Insatsformer i bokstavsordning

Rapport 139 Bilaga 2 Insatsformer uppdelade på kommunerna

Rapport 139 Insatser inom socialtjänstens öppna- barn och ungdomsvård

Variationen av insatser som ges till barn och unga och deras familjer i Södertörnskommunerna är stor både inom och mellan kommuner. Detta socialtjänstens ”öppenvårdslandskap” har kartlagts av FoU Södertörn och finns att läsa om i denna rapport:Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård i Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Kartläggningen ger en bred kunskap – kommun för kommun – om vilka insatser som erbjuds, hur många som erbjuds insatserna, om insatserna ges som service eller bistånd och om de utförs av kommunens anställda eller köps in av externa utförare.

Resultatet kopplas också till aktuell forskning på området. Här diskuteras om det har någon betydelse om insatser ges som service eller bistånd och om de är evidensbaserade eller följs upp lokalt. Ett avsnitt i rapporten rör särskilt evidens och effektstudier och dess implikationer för socialtjänstens arbete.

Rapporten går att ladda ner i sin helhet (inklusive två bilagor).
Det är också möjligt att  enbart ladda ned respektive bilaga.
Bilaga 1 innehåller Insatsformer i bokstavsordning.
Bilaga 2 innehåller Insatsformer uppdelade på kommunerna.
 
Innehållet har kompletterats och omarbetats något i denna upplaga.
 

FoU Södertörns skriftserie nr 139/15 Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård i Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Författare: Francesca Östberg, forskningsledare vid FoU Södertörn