– En rapport om fyra LSS-verksamheters utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att vara delaktig och utöva inflytande.

Rapport nr 134

Rapport nr 135

Se filmen Metoder för delaktighet

Under våren 2014 deltog chefsgrupper och verksamheter i samtal med syfte att synliggöra om och hur metoder för delaktighet och inflytande används.

I fyra verksamheter startades mindre utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att delta och utöva inflytande.

Verksamhetsutvecklare Susanne Larsson i Södertälje kommun har genomfört projektet.

Det finns här tillgängligt i två versioner. Dels i en längre rapport; nr 134 och dels i en kortversion, nr 135 som också innehåller arbetsmaterial.

Rapporterna finns endast tillgängliga som pdf.