– Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar.

Rapport nr 130

Författare: Charlotte Fagerstedt. Rapport nr 130/14

Rapporten handlar om daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och rörelsehinder eller autism. Hur påverkas daglig verksamhet i tider präglade av arbetslinjen?

De studerade verksamheterna som finns i sex kommuner har utvecklats åt skilda håll. Trots samma ledord, styrdokument och lagstiftning så skiljer sig verksamheterna åt.

Rapporten är ingen heltäckande kartläggning utan gör nedslag i olika verksamheter. Trots det lilla formatet visar rapporten på viktiga frågor som måste fortsätta att analyseras och diskuteras. Vad ska daglig verksamhet erbjuda? Vilka möjligheter ska ges? Vad syftar daglig verksamhet till?

Rapporten kan användas i diskussioner om daglig verksamhet, dess mål och innehåll. För yrkesverksamma kan de konkreta och verklighetsnära beskrivningarna ge möjligheter att reflektera över den egna verksamheten. Av rapporten framgår också att brukare, anhöriga och gode män är tämligen tysta i frågor om daglig verksamhet. Denna skrift kan bidra till att uppmuntra dessa att höja sin röst.

Rapporten går att ladda ner. Den går inte att beställa.