– en resursförstärkning inom familjevården

Författare: Riitta Eriksson. Rapport 13/00

Den här rapporten är en utvärdering av nätverksprojektet Dialogen i Haninge kommun.

Projektet har fungerat som en resursförstärkning till socialtjänstens familjevård. Personal inom projektet har arbetat med ett mindre antal invandrade familjer och barn med svåra sociala problem.

Syftet har varit att utveckla bättre nätverksmetoder inom öppenvården. Familjerna upplever att de har fått hjälp av Dialogen med både känslomässiga och praktiska problem. Utvärderaren pekar samtidigt på en del svårigheter att införliva ett mer kultursensitivt socialt arbete inom den traditionella socialtjänsten och lyfter fram ett behov av fortbildning inom dessa frågor.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se