– En modell för tidiga ingripanden och myndighetssamverkan i Värmdö kommun

Rapport nr 129 Koncentrat

Rapport nr 129

Författare: Adam Jonsson   FoU Södertörns skriftserie nr 129/14

Rapporten utvärderar Värmdö kommuns projekt ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ som bedrevs mellan åren 2008 och 2013. Utvärderingen har författats på uppdrag av socialtjänsten i Värmdö kommun och finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Syftet har varit att bidra till verksamma metoder i arbetet med unga lagöverträdare och sprida erfarenheter av samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst.

Dessa går inte att beställa i tryckt form, endast tillgängliga som pdf.