– En lokal uppföljning av insatsen ART i Botkyrka

Rapport nr 126

Författare: Staffan Wallier

FoU Södertörns skriftserie nr 126/14

Rapporten har författats av Staffan Wallier inom ramen för hans tjänst som utvecklingsledare i Botkyrka kommun. Syftet har varit att dels lokalt följa upp hur ART (Aggression Replacement Training) fallit ut bland ungdomar som beviljats insatsen, dels diskutera om denna modell kan fungera för lokal uppföljning i Botkyrka. Dessutom redogörs för annan aktuell forskning inom området.