– inventering av kommunernas metoder.

Rapport 121

Författare: Staffan Larsson

Rapport 121/14

Hur gör kommunerna när resurser för LSS-insatserna daglig verksamhet och boende ska fördelas? Finns det olika mätmetoder och ambitionsnivåer?

 FoU-Södertörn har inventerat kommunernas metoder och modeller för att bestämma individuella behov och resursfördelning inom LSS- insatserna ”bostad med särskild service” och ”daglig verksamhet”.
Denna rapport går inte att beställa utan kan endast laddas ned som pdf.