– utländska barn hos familjer som tidigare invandrat till Sverige

Författare: Eva-Britt Fagrell. Rapport 12/00

Varje år kommer ungefär tusen utländska barn till Sverige genom adoption. Några av dessa barn adopteras av släktingar, som tidigare invandrat till Sverige. Denna studie handlar om dessa släktingadopterade barns situation.

Vilken familjetillhörighet får barnen med sina släktingar i Sverige och hur ser deras sociala nätverk ut? Vilken kontakt har barnen med sina biologiska föräldrar? Detta är några frågeställningar som belyses främst utifrån barnens, men även utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv.

Resultaten visar att barnen efter en omställningsperiod får en familjetillhörighet med sina släktingar i Sverige, samtidigt som de bibehåller kontakten med sina biologiska och etnisk rötter i hemlandet.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se