Rapport nr 119

Delrapport: Kartläggning. Rapport 119/13

Författare: Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson

Detta är den första delrapporten. Kartläggningen visar att organisationer som ger boendestöd skiljer sig inom en rad områden. Skillnaderna handlar om:

  • organiserandet av boendestöd,
  •  antal brukare,
  • vem som beslutar om tid,
  • antal boendestödtimmar,
  • när på dygnet och på vilka veckodagar boendestöd erbjuds,
  • övre åldersgräns,
  • kvalifikationskrav på boendestödjarna.

Det som förenar handlar om:

  • var boendestöd ges.

I studien ingår organisationer som ger boendestöd till vuxna inom socialpsykiatrin som bedömts behöva stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL, och i vissa fall tillhör någon av personkretsarna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kartläggningen omfattar kommunala verksamheter i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Värmdö och på Gotland. Då det i några kommuner är möjligt att välja privata organisationer ingår även sådana.

Studien har genomförts via telefonintervjuer med enhetschefer hos:

  • 32 kommunala organisationer som erbjuder boendestöd
  • 12 privata verksamheter som erbjuder boendestöd i Stockholm, Nacka och Huddinge.