– en bild av Supported Education under svenska förhållanden.

Rapport nr 116

Författare: Gunilla Borg, Ulrika Liljeholm & Anna-Karin Bengs Rapport 116/13

Äntligen, kan man väl säga, har studiefrågan kommit att tas på allvar inom en av Sveriges kommuner – Södertälje.

Sedan flera år erbjuds arbetsinriktad rehabilitering, där Supported Employment varit en viktig metod och arbetssätt. Från och med 2010 har arbetet utvecklats till att även omfatta Supported Education – det vill säga studier som en del i rehabiliteringen.

Denna rapport är en av de första som beskriver arbetet med Supported Education i Sverige. Mot bakgrund av att det rör sig om ett område där det ännu finns mycket litet skrivet har det varit viktigt att ge en bred introduktion till arbetssättet. Det har inneburit att vi redovisar tre delstudier:

  • en genomgång av internationell forskning med relevans för Supported Education,
  • en intervjuundersökning där brukarnas erfarenheter står i fokus,
  • en kartläggning av organisatoriska förutsättningar och ramar för arbetet med Supported Education i Södertälje.

 

Tillsammans ger de en sammanhållen bild av Supported Education under svenska förhållanden och möjligheter och svårigheter som möter brukare och professionella som på olika sätt är involverade i denna stödmodell.

Rapporten inleds med en för alla delstudier gemensam introduktion, därefter följer de tre delstudierna. Delstudierna kan läsas var för sig.

Författarna har sedan 2010 arbetat i det treåriga Projektet Stöd i Studier Supported Education i Södertälje.

Rapporten går inte att beställa.