– om en verksamhet inom socialpsykiatrin.

Rapport 114

Författare: Staffe Aourell.

Rapport nr 114/13

Träfflokaler inom socialpsykiatrin har funnits sedan 1990-talet. Kia Karlsson, enhetschef vid Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge har följt flera träfflokaler under ett antal år. Hon har sett dem utvecklas från att vara ett stöd i vardagen, till ett aktivt och medvetet stöd till besökarna. Hon frågade sig vad det var som gjorde att verksamheten hade så stor betydelse för brukare och tog initiativ till denna rapport.

Staffe Aourell, som arbetat i många år i en träfflokal i Huddinge, har i denna skrift ”gjort ett nedslag i verkligheten” och dokumenterat arbetet. FoU-Södertörn har bidragit med handledning.

Det här är ingen sedvanlig FoU-rapport med de formella krav som ofta följer med en sådan skrift. Den ligger närmare en journalistisk text. I rapporten beskrivs hur personal och deltagare på en träfflokal reflekterar över den tid som varit och allt som hänt sedan starten. I reflektionens centrum finns betydelsen; vad betyder den här platsen i människors liv? Vad betyder ett bageri i egen regi? Vad betyder maten? Vad betyder motionen? Vad betyder det sociala samspelet mellan människorna på den här platsen?