– boendestöd för människor med psykiska funktionshinder

Rapport_nr_108[1]

Författare: Gunnel Andersson. Rapport nr 108/12

Boendestöd är ett socialt stöd och det arbete som boendestödjarna bedriver är ett socialt arbete. Detta är utgångspunkten i den här studien som handlar om boendestöd.

Två frågor har varit i blickpunkten: vad är det som kännetecknar boendestöd och vad är det som är stödjande i boendestödet? För att ta reda på detta har sjutton personer som har boendestöd intervjuats och skrivit dagböcker. Själva boendestödsituationen har också observerats vid ett flertal tillfällen.

Även om rapporten behandlar specifikt boendestöd gäller slutsatserna i högsta grad även andra insatser som görs inom socialtjänsten. Rapporten riktar sig till boendestödjare, handläggare och andra professionella som kommer i kontakt med människor som behöver stöd i vardagen.

Rapporten är en omarbetad samt förkortad version av avhandlingen Vardagsliv och boendestöd (Andersson 2009).

Rapporten kan beställas på: info@fou-sodertorn.se