– om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning

Rapport_nr_106[1]

Författare: Karin Steive Rapport nr 106/12

Hur gör man som anställd i LSS-boenden när personer med utvecklingsstörning äter mat, dricker cola eller alkohol på ett sätt som omgivningen tycker är skadligt? Lagstiftningen säger att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett liv som andra. För professionella, vars uppgift är att ge omsorg och se till att personen mår väl, kan detta innebära att balansera mellan olika krav.

Vad innebär självbestämmande? Vad är betydelsen av att leva normalt? Den här rapporten tar upp såväl viktiga begrepp som aktuell forskning, i Sverige och internationellt, och erfarenheter gjorda av verksamhets- och enhetschefer för gruppboenden. Studien bygger på en kartläggning i nio södertörnskommuner där samtliga chefer för gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning tillfrågats om erfarenheter inom detta område.

Den här rapporten riktar sig till privatpersoner och professionella som kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning som äter mat, dricker alkohol och/eller alkoholfria drycker på ett sätt som gör personen ifråga eller omgivningen bekymrad. Den aktualiserar även frågor om självbestämmande, normalitet och avvikelse.

Illustratör: Karin Nyberg

Rapporten går inte att beställa.