“När världen blir obegriplig eller går för fort” – resultat från enkätundersökning som riktade sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga

Rapport_nr_104[1]

Rapport_nr_105[1]

Författare: Hjördis Gustafsson, Kristina Nordqvist & Kristina Engwall. Rapport 104/11 & 105/11:

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktade sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Av rapporten framgår att behovet av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att rensa och städa i hemmet samt påminnas om träffar hör till det som flest personer bedömer att de behöver hjälp med. Flera beskriver sin vardag som kaotisk och oöverskådlig. Behovet av struktur, påminnelser och igångsättning är därför stort. Relativt många har fått ekonomiska konsekvenser av att inte betalt räkningar i tid, inte skickat in efterfrågade intyg eller missat inbokade möten.

Flera i studien lever tillsammans med barn. Det innebär ett ännu större behov av struktur samtidigt som antalet kontakter med myndigheter, skola och sjukvård ökar. I flera familjer har även barnen neuropsykiatriska diagnoser vilket innebär ytterligare utmaningar i vardagen.

Vi kan se att de flesta i studien har någon som hjälper dem i vardagen, men få har boendestöd. En merpart, inklusive de som har boendestöd, får hjälp av sina föräldrar, troligen framför allt av mödrar. Även partners och andra anhöriga bidrar med mycket stöd. Samhällets kunskaper i fråga om hur mycket anhöriga bidrar med till individer med funktionsnedsättningar är små. När behov av hjälp och stöd osynliggörs kan det också bli svårt att visa hur mycket tid anhöriga lägger ner och vilket ansvar de tar. Den här studien bidrar till mer kunskap om anhörigas obetalda och informella arbete.

Vi redovisar studien i två rapporter med samma namn. Den första är en lång version med statistiskt material:

Den andra är en kortversion.
Rapport nr 105/11. Författare Hjördis Gustafsson & Kristina Engwall

Den längre versionen finns till försäljning. Rapporten kostar 100 kronor exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se