– om bildterapi med barn som bevittnat/upplevt våld i sina familjer

Rapport nr 102

Författare: Lena Zachrisson. Rapport 102/11

Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske utan tvång, till skillnad mot livet med våld. Det blir en läroprocess för barnet att det har ett inre som blivit påverkat av det våld de upplevt.

Så beskriver bildterapeuten Lena Zachrisson sitt arbete med barn som alla har bevittnat/upplevt våld i sina familjer. I denna rapport beskriver Lena sitt arbete och relaterar till grundläggande teoretiska perspektiv inom bildterapi. Hon visar också på det sociala arbetets möjligheter, att det går att bedriva ett kvalificerat socialt arbete till stöd för barn som upplevt mycket svåra situationer. Och att såväl teoretiska kunskaper, utrymme för reflektion och en öppenhet för de människor man möter är viktiga beståndsdelar.

Lena Zachrisson arbetar som socialsekreterare/bildterapeut på Barn- och ungdomsverksamheten i Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete i Botkyrka kommun.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 150:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se