– socialtjänstens och arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande, invandrade socialbidragstagare – ett brukarperspektiv

Författare: Anneli Carlsson. Rapport nr 10/00

Denna studie handlar om invandrares svårigheter att få arbete. Den handlar också om invandrarnas möte med socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Tillträdet till arbetsmarknaden tar i regel lång tid och personerna möter flera strukturella hinder i sökandet efter ett arbete. Hur möten och insatser utformas är betydelsefullt. Många insatser utgår från kollektiva lösningar där människor slussas in i vissa åtgärdsprogram, som i några fall inte är kompetenshöjande och inte heller leder till något arbete. Personerna uppfattar detta som ett slags systemfel och upplever maktlöshet inför myndigheterna.

Studien förespråkar en individualisering och effektivisering av insatserna för att skapa ett snabbare tillträde till arbetslivet.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se