Konferens 16 mars 2018 om systematisk uppföljning med goda exempel. Detta är ett samarrangemang med FoU Nordväst, FoU Nordost och Stockholms stad.

Ulrica von Thiele Schwarz & Henna Hasson   FoU Stlm mars 18 UvTS final

Målgruppsinventering inom barn och unga. Sofie Stener & Francesca Östberg   Presentation FOU- 180316 (PP)

Målgruppsinventering_Broschyr

Håll i och Håll ut. OM hållbarhetsaspekten vid implementering. Gunilla Avby Lärandeseminarium mars_2018

Resultat från undersökning av dagen. Användbar evidens resultat FoU-dag mars 2018

Mer information: FoU Lärandeseminarium