Slutkonferens om bedömningsstöd

FoU Södertörns utvärdering visar att det finns ett stort behov av någon form av stöd när ett barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående ska fastställas. På konferensen kommer ni få ta del av socialsekreterarnas syn på bedömningsstödet. Är det till hjälp vid planering av umgänge utifrån barnets bästa? Har bedömningsstödet bidragit till en mer rättssäker och systematisk handläggning? Socialstyrelsen, som utvecklar ett kunskapsstöd om placerade barns umgänge, kommer att berätta om sitt arbete. Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser utifrån forskning om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med föräldrar och andra viktiga personer. Det blir en spännande eftermiddag om en viktig och svår fråga!

Läs inbjudan

Ladda ner rapporten Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge – en utvärdering

Tid och plats

Tid: 21 mars kl.13.00–16.15

Plats: Westmans Event & Konferens AB, Holländargatan 17, Stockholm

Vägbeskrivning: Tunnelbana till Rådmansgatan, grön linje.

Anmälan

Anmäl här

Senast anmälningsdag 6 mars. Det finns ett begränsat antal platser.

Kostnad: Konferensen är gratis men vi kan tyvärr inte erbjuda ersättning för resekostnad.

Program

13.00 Välkomna och presentation av dagen Kristina Engwall från FoU-Södertörn inleder eftermiddagen.

13.10 Ett kunskapsstöd kring familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar och andra närstående.

Rose-Marie Odstam, projektledare från Socialstyrelsen presenterar deras pågående arbete med att ta fram ett kunskapsstöd om umgänge

13.45 Presentation av resultaten av utvärderingen av Södertörns bedömningsstöd

Ann-Sofie Bergman, Christina Sandahl och Carina Mellberg som genomfört utvärderingen presenterar resultaten.

14.30 Fika

15.00 Forskning om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, föreläser om familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med föräldrar och andra viktiga personer.  

16.15 Avslutning