Sedan 1 januari 2018 är Nykvarn en av FoU Södertörn ägarkommuner. Övriga är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

FoU Södertörns historia i korthet

1997 startade de tre kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje en gemensam FoU-enhet, FoU Södertörn. Inriktningen var socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Rapporter under 20 år

Under 20 år har FoU Södertörn publicerat drygt 150 rapporter. Genom titlarna går det att följa frågor som varit aktuella för socialtjänsten och det omgivande samhället.

Röster om FoU Södertörn

”Som socialarbetare har jag många gånger känt behov av jordnära kunskap. Jag har behövt känna att det som jag gör betyder något.”