Nyhetsarkiv

Forskardag om socialpsykiatri

Gunnel Andersson, FoU Södertörn, berättar bland annat om en kartläggning av södertörnskommunernas sysselsättningsverksamheter. Dagen arrangeras av FoU Södertörn, FoU Nordost, FoU Nordväst och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Läs mer och anmäl...

Se en film om barn och bostadslöshet

Vid årets barnrättsdagar medverkade Eva Nyberg, FoU Södertörn tillsammans med Marcela Puga, kurator vid familjecentralen i Vårby samt Tove Samzelius, Rädda Barnen vid ett seminarium, Bostadslöshet som uppväxtvillkor – hur påverkas barnen? Seminariet beskriver hur...

Ny studie

Ny studie om familjehemsplacerade barns umgänge och annan kontakt med anhöriga och närstående: en studie utifrån ett barnperspektiv FoU-Södertörn fick 2017 ett uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera Södertörns bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. I...

Seminarium i höst

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan? Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Läs mer...

Ny rapport om Signs-of-Safety

Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Läs mer och ladda ner rapporten här....

Efterfrågat bedömningsstöd

FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd som kan användas när barns umgänge med föräldrar och anhöriga planeras. Av intresset från socialsekreterare i olika delar av landet att döma har ett sådant saknats. Nu finns en reviderad version färdig att ladda ner.

Hur används Signs of Safety i Stockholms län?

Resultaten från studien om Signs of Safety har presenterats. Inför en fullsatt konferens föreläste Francesca Östberg och Stefan Wiklund om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet.

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn

Studien som presenteras i den här rapporten skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016. Det har dock varit en utmaning, skriver rapportförfattaren Live Stretmo, att behålla fokus på studiens ursprungliga uppdrag när förutsättningarna för att genomföra den ändrades under vägen.

Socionompraktikanter och handledare hos FoU Södertörn

Varje termin bjuder FoU Södertörn in studenter och handledare för att berätta vad vi gör. Den här gången kunde vi dessvärre inte ta emot alla som ville komma. Vi är väldigt glada över intresset för forskning och för FoU Södertörn. Vi beklagar att vi inte kunde ta emot alla.

Rapport om bostadslöshet uppmärksammad i media

Bostadslösheten bland barn är ett allvarligt problem som ökar och har uppmärksammats alltmer under den senaste tiden, såväl i olika media som i en del forskningsprojekt. FoU Södertörns rapport nr 155/17, Bostadslöshet som uppväxtvillkor,  är en dokumentation av en...