Nyhetsarkiv

Hur används Signs of Safety i Stockholms län?

Idag presenteras resultaten från studien om Signs of Safety. Inför en fullsatt konferens föreläser Francesca Östberg och Stefan Wiklund om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet.

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn

Studien som presenteras i den här rapporten skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016. Det har dock varit en utmaning, skriver rapportförfattaren Live Stretmo, att behålla fokus på studiens ursprungliga uppdrag när förutsättningarna för att genomföra den ändrades under vägen.

Socionompraktikanter och handledare hos FoU Södertörn

Varje termin bjuder FoU Södertörn in studenter och handledare för att berätta vad vi gör. Den här gången kunde vi dessvärre inte ta emot alla som ville komma. Vi är väldigt glada över intresset för forskning och för FoU Södertörn. Vi beklagar att vi inte kunde ta emot alla.

Rapport om bostadslöshet uppmärksammad i media

Bostadslösheten bland barn är ett allvarligt problem som ökar och har uppmärksammats alltmer under den senaste tiden, såväl i olika media som i en del forskningsprojekt. FoU Södertörns rapport nr 155/17, Bostadslöshet som uppväxtvillkor,  är en dokumentation av en...

Konferens om familjehemsplacerade barn umgänge

Den 21 mars föreläste FoU Södertörns Christina Sandahl och Ann-Sofie Bergman med flera om Södertörns bedömningsstöd. Det har utvärderats med stöd av Socialstyrelsen. Ladda ner rapporten och PP-bilder.

Familjecentralen gör hembesök

Kuratorerna i Vårby gård har sedan hösten 2016 satsat på att genom hembesök nå samtliga föräldrar när de nyligen fått sitt första barn. Inspirationen kommer från ett hembesöksprogram i Rinkeby-Kista men är inte lika omfattande och har inga extra medel avsatta.

Utvärdering av YAP

DN har inlett en granskning av socialtjänstens arbete med barn i Stockholms län. Den 7 mars uppmärksammades FoU Södertörns utvärdering av programmet YAP – Youth Advocate Programmes – i Botkyrka. Läs sammanfattning eller rapporten som helhet.