FoU Södertörn och Södertörns högskola har under år 2017, på uppdrag av Socialstyrelsen, utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, andra anhöriga och närstående. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner. Ladda ner utvärderingen ”Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv” Rapport nr 160

Författare: Ann-Sofie Bergman, Christina Sandahl, Carina Mellberg, Kristina Engwall, Per Carlson

Bedömningsstödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården. Erfarenheter från placerade barn har också funnits med som en grund genom att organisationen ”Knas hemma” har bidragit med erfarenheter från barn. Forskare i socialt arbete och juridik har lämnat synpunkter.

Rapport nr 160

Ladda ner bedömningsstödet: FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge (2)

Läs sammanfattning av utvärderingen.

Konferens om familjehemsplacerade barns umgängeAnmäl dig här

Mer information: Ann-Sofie.bergman@fou-sodertorn.se och christina.sandahl@fou-sodertorn.se