Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Läs mer och ladda ner rapporten här.