Denna rapport är en utvärdering av Huskurage; ett projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde som syftar till att förebygga våld inom hemmet.

Läs mer och ladda ner rapporten här.