Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet

Utvecklingsledarnätverket inom funktionshinderområdet samlar utvecklings- och verksamhetsutvecklare från både myndighets- och utförarsidan. Alla ägarkommuner har möjlighet att skicka representanter. Nätverket träffas på FoU Södertörn tre till fyra gånger per år. FoU Södertörn presenterar aktuella studier och vi diskuterar dessutom frågor som är angelägna för alla kommuner. Här delas generöst tips och material om hur man arbetar med samma fråga i olika kommuner.

Kontakt: kristina.engwall@fou-sodertorn.se