När föräldrar är i familjerättslig konflikt om vårdnad, boende och umgänge påverkas även barnen. Tidigare forskning visar att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barnen och kan bidra till att de utvecklar egen problematik som psykisk ohälsa, beteende- och skolproblem. Rädda Barnen har utvecklat samtalsmaterialet ”Hanna & Theo” i syfte att ge stöd till barn när deras föräldrar är i familjerättslig konflikt. I den här rapporten utvärderas samtalsmaterialet som under år 2017 har prövats i två kommuner i Sverige. Utvärderingen bygger på barnens, deras föräldrars och samtalsledarnas perspektiv.

Författare: Ann-Sofie Bergman

Läs sammanfattning av rapporten Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”

Ladda ner rapporten: Rapport nr 159