Uppföljning på lokal nivå

Utvecklingsledarnätverket i Södertörnskommunerna samarbetar med FoU Södertörn kring hur systematisk uppföljning kan förbättras.

Läs mer om uppföljning