Missbruk

Foto: Jessica Storbjörk

Detta gör FoU Södertörn inom ämnet missbruk

Stöd till personer med missbruks- och beroendeproblem och deras närstående är en av socialtjänstens uppgifter. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till utvecklingen av detta arbete genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Här kan du läsa vad FoU Södertörn gör.

FoU Södertörn medverkar i Socionomdagarna

Intresset för FoU Södertörns Mångbesökarkartläggning är stort. Åsa Bringlöv från FoU Södertörn medverkade tillsammans med Jessica Storbjörk från SoRAD med ”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.

Nätverk inom missbruk

Nätverket består av chefer från Södertörnskommunerna som verkar inom kommunens missbruksvård, chefen för landstingets beroendevård och FoU Södertörn. FoU är sammankallande och håller i mötena, som sker 4-5 gånger per år samt försöker samordna och bistå med administrativt stöd till nätverket.

Läs mer om nätverket

Filmer

På kortare tid än två minuter får du veta mer om:

Projekt inom området

Brukares upplevelser av samordnad vård

– om Botkyrkas verksamheter inom missbruksproblematik och psykisk ohälsa

FoU Södertörn följer arton brukare i tre år. Studien förväntas ge kunskap om vårdens roll och möjligheter att tillgodose brukarnas behov av kvalificerad, tillgänglig och integrerad vård.

Läs mer om projektet

Missbruksvårdens öppenvård – kartläggning

En kartläggning av insatser som erbjuds på Gotlands och i Södertörnskommunernas missbruksenheter, insatsernas namn och innehåll, om de ges som bistånd eller  service, om huvudmannaskap för insatserna, hur många personer som haft insatsen och eventuell samverkan.

Läs mer om projektet

Öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik och deras anhöriga

Lärande utvärdering av en treårig satsning i Nynäshamn för att utveckla den befintliga öppenvården.

Läs mer om projektet