163/18 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

150/16 Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

141/15: Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län

2012:1 Ensam och flyktingbarn

94/11: Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet

86/10: Gruppverksamhet för flyktingbarn – utvärdering av Barn i väntan/Barn i start

66/08: Att möta invandrarkvinnor och barn – om ett projekt vid kvinnojouren Annfrid

54/07: Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och migration

47/05: Gruppverksamhet för asylsökande – en väg ut ur isoleringen?

40/4: För den som väntar stelnar tiden i ett evigt nu – en studie av barn och föräldrars livsvillkor i den asylsökande familjen

36/04: Att introduceras till Sverige

35/04: Vad är en bra introduktion?

32/03: Föräldraskap och flyktingskap: ett utbildningspaket

28/03: Flyktingguider – ett komplement till lokala introduktionsprogram?

26/03: Flyktingskapet i ett långsiktigt integrationsperpektiv

25/03: Papparollen i fokus- en diskussion om integration

24/02: Barn, ungdom och utbildning i mångkulturella samhällen

22/02: KVINNA – MIGRANT – MAMMA – en intervjustudie med åtta kvinnor som migrerat till Sverige och kort därefter blivit mammor

20/01: Does Social Welfare Pay?

19/01: Den Sfi-studerande kvinnan och "det normala svenska"

13/00: Nätverksprojektet DIALOGEN i Haninge kommun. En utvärdering av ett metodutvecklingsprojekt i familjer som migrerat till Sverige

12/00: Att behålla sina rötter – om släktingadopterade barns levnadsförhållanden

Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet