Ensamkommande barn och unga

FoU Södertörns arbete inom området ensamkommande barn och unga inleddes 2009. Idag inkluderar arbetet vid FoU Södertörn både forskning och utbildning.

Mot bakgrund av forskningsprojektet Ensamkommande barn – studier av barns/ungdomars bakgrund, ankomsttid och framtid i Sverige – bedriver FoU Södertörn ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete kring denna grupp barn och unga. Inom ramen för projektet har vi studerat socialtjänstens arbete med målgruppen över tid, genomfört en longitudinell intervjustudie med ensamkommande barn under deras första år i Sverige samt studerat det sociala livet på HVB-institutioner som riktar sig just till ensamkommande ungdomar. Som fristående fortsättning av nämnda forskningsprojekt genomför vi nu en studie om ensamkommandes vuxenblivande. I centrum står en grupp unga vuxna, som gick under beteckningen ensamkommande när de kom till Sverige men som idag är vuxna. Sedan 2015 genomför vi därtill en återkommande utbildningssatsning som vänder sig till familjehem som tar emot ensamkommande.

För mer information: eva-marie.akerlund@fou-sodertorn.se

Se filmen om ensamkommande barn

Familjehemsutbildning

Sedan 2016 erbjuder FoU Södertörn en utbildning som vänder sig till familjehem som tar emot ensamkommande. Utbildningen har utgått från Socialstyrelsens Ett hem att växa i och vidareutvecklats av  Christina Sandahl, FoU Södertörns utvecklingsledare inom Familjehem och Eva-Marie Åkerlund, forskningsassistent inom området Ensamkommande. I rapporten ”Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar” beskriver författarna hur de utvecklat familjehemsutbildningen.

Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar Rapport 148/16 Christina Sandahl & Eva-Marie Åkerlund.

Se filmen Familjehemsutbildning

Pågående forskningsprojekt

FoU Södertörn har under flera år studerat ensamkommande barn och ungdomars liv i Sverige. Nu fortsätter vi följa dem ut i vuxenlivet. Ensamkommandes vägar ut i vuxenlivet

 

Rapporter

Rapport nr 163 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

Författare: Live Stretmo

Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar

Författare: Christina Sandahl & Eva-Marie Åkerlund.

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

Författare: Eva-Marie Åkerlund

Ensamkommande barn och ungdomar – ett longitudinellt perspektiv

Författare: Åsa Backlund, Riita Eriksson, Katarina von Greiff, Eva Nyberg & Eva-Marie Åkerlund

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar erfarenheter från Stockholms län

Författare: Åsa Backlund, Riita Eriksson, Katarina von Greiff & Eva-Marie Åkerlund

Rapport nr 1 2012 Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige

Författare: Åsa Backlund, Riita Eriksson, Katarina von Greiff & Eva-Marie Åkerlund

 

 

Andra rapporter och artiklar inom området

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun. Rapport nr 163/18. Live Stretmo

Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn – att skiljas och återförenas ur en lillasysters perspektiv Rapport nr 141/15 Eva Nyberg

Leyla och Ahmed Artikel om två ensamkommande ungdomar om deras möte med Sverige och socialtjänstens anställda. Av Jenny Knutsson