Södertörnskommunerna lämnade förslag på vad de ville få belyst i den egna verksamheten. Studenter i socialt arbete på Södertörns högskola tog sig an uppgiften och skrev en uppsats. FoU Södertörn har fungerat som mellanhand. Resultatet blev två uppsatser.

Samlokalisering – underlätta eller belasta?: En kvalitativ studie av hur samverkan fungerar och upplevs av olika yrkesgrupper som arbetar utifrån Södertäljemodellen

Författare: Izla Malkey och Kristina Khabout

Vi måste prata om samverkan En kvalitativ studie om professionellas uppfattningar av hinder och förutsättningar för samverkan.

Författare: Evelina Forsman & Helena Gulbrandsen