Kristina Engwall

Kristina Engwall_color_webChef/ forskningsledare med inriktning mot funktionshinder.

Docent i historia. Har tidigare forskat om funktionshinderhistoria, genus, barn och medborgarskap samt familjeformer.

Telefon: 073 708 23 76

E-post: kristina.engwall@fou-sodertorn.se

Gunnel Andersson

Gunnel Andersson_color_webForskningsledare med inriktning mot funktionshinder.

Fil dr i socialt arbete. Har tidigare forskat om psykiskt funktionshindrades vardagsliv och boendestöd inom socialpsykiatrin.

Telefon: 072 248 52 90

E-post: gunnel.andersson@fou-sodertorn.se

Caroline Aspell

Föräldraledig

BBIC-samordnare. Ansvarig för BBIC grundutbildning och utbildning i reviderade BBIC.

Socionom

Telefon: 073 622 50 83

E-post: caroline.aspell@fou-sodertorn.se

Ann-Sofie Bergman

Forskningsledare med inriktning mot barn och familj.

Fil dr i socialt arbete och socionom.

Har tidigare forskat om familjehemsvård, barn som anhöriga, unga omsorgsgivare, barn med föräldrar i vårdnadstvist samt socialtjänstens stödinsatser till barnfamiljer.

E-post: ann-sofie.bergman@fou-sodertorn.se

Josefin Bernhardsson

Forskningsledare med inriktning mot barn och unga samt inflytandefrågor.

Fil. dr i sociologi.

Har tidigare forskat om alkoholkultur i relation till genus- och åldersnormer.

Telefon: 070 1819277

E-post: josefin.bernhardsson@fou-sodertorn.se

Tomas Bons

Tomas Bons_color_webForskningsassistent med inriktning mot familj- och nätverksarbete samt ungdoms- och hemlöshetsfrågor.

Fil mag i pedagogik.

Telefon: 0734 218560

E-post: tomas.bons@fou-sodertorn.se

Åsa Bringlöv

Åsa Bringlöv_color_webForskningsassistent med inriktning mot samverkan bl a inom områdena arbetsmarknad, missbruk, barn och unga.

Fil kand i etnologi.

Arbetat på Stockholms stads FoU-enhet.

Telefon: 076 1150190

E-post: asa.bringlov@fou-sodertorn.se

Irja Christophs

Irja Christophs_color_webForskningsassistent med inriktning mot missbruk.

Fil mag i psykologi.

Arbetat inom missbruksvård, på SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms universitet samt på Stockholms stads FoU-enhet.

Telefon: 072 501 81 20

E-post: irja.christophs@fou-sodertorn.se

Camilla Grund

Administrativ assistent. Ansvarig för FoU:s expedition.

Telefon: 070 6632604

E-post: camilla.grund@fou-sodertorn.se

Adam Jonsson

Adam Jonsson

Forskningsassistent

Masterexamen i kriminologi och fil. mag. i sociologi.

Arbetar vid FoU Södertörn med en utvärdering av projektet ”Mentors in Violence prevention”.

Epost: adam.jonsson@fou-sodertorn.se

Eva Nyberg

Forskningsledare med inriktning mot barn och familjefrågor, migration och missbruk.20t[1]

Fil dr i pedagogik. Leg. psykolog. Har tidigare forskat om barn- och familjefrågor i samband med migration, med särskilt fokus på förändrade familjemönster.

E-post: eva.nyberg@fou-sodertorn.se

 

Eva Samuelsson

Eva Samuelsson_color_web

Tjänstledig.

Forskningsledare med inriktning mot missbruk och brukarinflytande.

Fil. dr i socialt arbete. Har tidigare forskat om bedömningar och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården.

E-post: eva.samuelsson@fou-sodertorn.se

Christina Sandahl

Christina Sandahl_color_webUtvecklingsledare med inriktning mot familjehemsvård

Socionom

Telefon: 072 536 80 90

E-post: christina.sandahl@fou-sodertorn.se

Eva-Marie Åkerlund

EvaMarie Åkerlund_color_webForskningsassistent med inriktning mot barn, familj och migration.

Fil lic i Tema barn. Socionom.  Har bland annat studerat HVB- institutionen som social livsmiljö för ensamkommande ungdomar och medverkat i forskningsprojektet Ensamkommande barn – studier av barns/ungdomars bakgrund, ankomsttid och framtid i Sverige.

Telefon: 0733 385918

E-post: eva-marie.akerlund@fou-sodertorn.se

Anneli Muhr

251Tjänstledig

Forskningsassistent

Fil mag.

Doktorand. Avhandling: Unga företagare med utländsk bakgrund. Arbetsmarknad, migration och aktivering.

E-post: anneli.muhr@fou-sodertorn.se

Jessica Storbjörk är ansvarig för flertalet bilder.