Denna rapport är en utvärdering av projektet Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes). YAP är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10–18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Genom YAP-programmet får den unge en stödperson som följer den upp till 15 timmar i veckan under en begränsad period på sex månader. Insatsen utgår från den unges individuella mål, behov och önskemål. Det övergripande målet för alla deltagare är dock att de efter insatsen ska må bättre och ha förbättrat sina skolprestationer (eller vara i annan sysselsättning). Alla stödpersoner får utbildning och regelbunden handledning och både stödpersoner, de unga och deras familjer har tillgång till en stödtelefon 24 timmar om dygnet. Programmet har också en uttalad lokal förankring och alla stödpersoner rekryteras från Botkyrkaområdet.

Rapporten är författad av Josefin Bernhardsson

Se filmen om YAP