Intresset var stort för konferensen om hemmasittare den 6 april 2017 . 130 personer fick plats i lokalen och många fler ville komma. Vi vet att en lyckad skolgång är en mycket viktig faktor för hur man klarar sig längre fram i livet. Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att undvika framtida problem. Konferensen tog upp frågan om otillåten skolfrånvaro ur olika perspektiv.

Program och föreläsare

”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” Resultat och förslag i den statliga utredningen om skolfrånvaro. Se pressvisning från 9 januari 2017

Malin Gren Landell, regeringens fd särskilda utredare, är disputerad psykolog och psykoterapeut. Hon har skrivit böcker för lärare och elevhälsa om att möta elever med rädsla och oro i skolan och har haft uppdrag för bl.a. Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Hon arbetar nu som utvecklingsledare på Barn- och kvinnocentrum, Universitetssjukhuset i Linköping. Malin Gren Landell presentation

Hemmasittare: Vilka är de och varför sitter de hemma?

Krysmyntha Sjödin, Verksamhetschef Framnäsgruppen, Leg. Psykoterapeut och författare till boken Tillbaka till Skolan. Krysmyntha Sjödin presenterade Nyckelmetoden som används för att hantera och arbeta med problematiken skolfrånvaro och hur man samarbetar med föräldrarna. Krysmynthas presentation

Samverkan socialtjänst och skola

Team skolnärvaro presenterade hur de arbetar, vilka framgångsfaktorer och riskfaktorer det finns. Team skolnärvaro består av en pedagog Fredrik Hartman och en socionom/familjebehandlare Elin Andersson. Team skolnärvaro är en samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun och är en frivillig stödinsats för skolor och familjer där ett barn/ungdom har en problematisk skolfrånvaro. Team Skolnärvaro presentation